It's all about testing
תופעות חשמל בלתי מוסברות? חווים הפסקות של תהליכים קריטיים? נפגעים לכם כרטיסים אלקטרונים? אם התשובה שלכם היא כן, כדאי לכם לבוא לשמוע את מה שיש לנו להציג
aeai לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל מתכבדים להזמינכם ליום עיון בהנחייתו של
מר אריאל סגל יו"ר אגודת מהנדסי החשמל בלשכת המהנדסים
"מדידות ופתרונות לבעיות איכות חשמל והתייעלות אנרגטית"
בחסות חברת רדט ציוד ומערכות וחברת POS
יום שני 4.3.19, 08:30, כפר המכביה רמת גן
להרשמה
על סדר היום
התכנסות, רישום וכיבוד קל 08:30 -
דברי פתיחה 08:45-09:00 -
איכות החשמל ותקנים רלוונטיים
מר אריאל סגל, מהנדס בודק 3
09:00-10:00 -
איכות חשמל – מדידות וזיהוי תקלות באיכות חשמל
- Mr. Mark Bakker (הרצאה באנגלית)
10:00-11:30 -
הפסקה 11:30-11:45 -
פתרונות חברת לבעיות איכות חשמל
Mr. Aki Leinonen (הרצאה באנגלית)
11:45-13:00 -
פתרונות מעשיים באיכות חשמל
מר אמיר ברושי, מהנדס חשמל
13:00-13:45 -
דברי סיכום - מר אריאל סגל 13:45-14:00 -
ארוחת צהריים 14:00 -
תמונה של עמוד חשמל
 
Homepage | About Us | Events & Seminars | Contact Us
CyberCity
CONTACT RDT

Name:
Phone:
E-mail:
Company:
Comment:
Go Back »